Üdvözöljük az Alagút bejáratában!

Besorolatlan

Régi Pajtások

Régi pajtásoknak sok szeretettel

Szülői regisztráció

Ez a szolgáltatás jelenleg kialakítás alatt!

A szolgáltatás tervezett indítása: 2012. szeptember

Felhasználási feltételek

Köszönjük, az érdeklődésedet a Gyermekvasút iránt!

Az Alagút Portál célja, hogy a jelenlegi és a volt Gyermekvasutasok/Úttörővasutasok részére információkat biztosítson. Az oldal segítségével a regisztrált felhasználók folyamatosan nyomon követhetik a velük kapcsolatosan nyilvántartott információkat, valamint a rendszer biztosítja számukra – jogosultságuk függvényében – egyéb adatok elérését és kezelését.
Az Alagút Portált a MÁV Zrt Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a Gyermekvasutasokért Alapítvány üzemelteti (továbbiakban Gyermekvasút). Ön a regisztrációval elfogadja a webhely használatára vonatkozó feltételeket. A későbbiekben a webhely használatával elismeri, hogy egyetért annak általános szerződési feltételeivel.
Jelen általános szerződési feltételek tárgya az Alagút Portálhoz kapcsolódóan létrehozásra és kezelésre kerülő felhasználói fiók.

 

§ 1 Felhasználók, Regisztráció

1. A hozzáférés a jelszóval védett szolgáltatások természetes személyekre korlátozódnak.

2. A jelszóval védett tartalmak igénybevételéhez szükséges, hogy a Gyermekvasút jóváhagyja, mint felhasználót. Ebből a célból a felhasználóknak két lépésben kell regisztrálnia. Első lépésben egy általános fiókot kell létrehozni, melyhez csak az alapvető kapcsolattartáshoz szükséges adatok kerülnek megadásra. Ezt követően a rendszer a felhasználó által megadott email címet felhasználva azonosítja a felhasználót, majd lehetőséget biztosít a további információk és igénylések indítására. A felhasználó specifikus igényléseihez köteles minden az adott kérelemi űrlapon megadott információt megadni, amelyeket ezt követően már minden esetben a Gyermekvasút kijelölt munkatársai ellenőrznek. Ezen ellenőrzés során – a tévedések elkerülése és az azonosítás végett – ahol szükséges személyes kapcsolatfelvétel útján az ellenőrzésekhez további adatokat kérhetnek.
A felhasználóknak nincs joguk a jóváhagyásuk és az Alagút Portál szolgáltatásainak illetve használatának követelésére. Továbbá a Gyermekvasút fenntartja a jogot, a jóváhagyás megtagadására bárminemű magyarázat nélkül, vagy a már kiadott hozzáférések korlátozására, megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül, különösen a következő okokból:

  1. félrevezető információk megadása a regisztráció során
  2. a jelszó jogosulatlan használata másik személy által
  3. jelen általános szerződési feltételek megsértése, vagy az Alagút Portál szolgáltatásaival történő visszaélés

3. A felhasználókat a regisztráció során felkérjük a megadott emailcím felhasználásával regisztrációjuk jóváhagyására és aktiválására. Amennyiben a felhasználó a belépéshez szükséges jelszavát elfelejtette akkor lehetősége van a rendszertől azt ismételten lekérnie. Az ismételt jelszókiadás során a rendszer a már megadott és ellenőrzött email címre küldött egyszeri aktiválási kódot küld, melyel új jelszó megadása válik lehetségessé. A regisztráció és a jelszóaktiválás ingyenes.

4. Minden felhasználónak jogában áll regisztrációjának törlését bármikor kérni. E kérést minden esetben írásban kell kérni. Ebben az esetben a felhasználói fiók minden adata törlésre kerül, azt követően, hogy a Gyermekvasút teljesítette minden folyamatban lévő kötelezettségét (például tanfolyami vagy gyermekvasutas tagság megszüntetése). A jelszó a kérés rögzítését követően azonnal felfüggesztésre kerül, de az adatok csak az előzőekben megadott feltételek teljesülését követően kerülnek törlésre. Az adatok törlésére és kezelésére vonatkozó egyéb rendelkezésekre nézve a MÁV Zrt. Adatvédelmi Szabályzata a mérvadó.

5. A regisztrációra vonatkozó mindennemű változásról – legyen az automatikusan, vagy kézi beavatkozásra történő – a rendszer automatikusan értesítő a Felhasználót a fiókjához rendelt email címen.

6. Az egyes Felhasználók csak egyszer regisztrálhatnak. Az esetleges duplikációkat a Gyermekvasút előzetes értesítés nélkül jogosult törölni, szükség esetén az adatokat összevonni.

 

§ 2 A jelszóval védett tartalom felhasználása

1. A Felhasználók kötelesek az Alagút Portál tartalmát kizárólag saját személyes céljaikra felhasználni, illetve ezt a tartalmat megvédeni a jogosulatlan harmadik személy által történő hozzáféréstől. A Felhasználók személyesen felelősek a jogosulatlan használatból adódó következményekért. Az ügyfél mentesíti a Gyermekvasutat az ezen kötelezettségek bárminemű megszegéséből fakadó költségek illetve követelések alól.

2. A jelszóval védett tartalom mennyisége a Felhasználók jogosultsági szintjétől függően változhat.

 

§ 3 Felhasználói fiók e-mailjei, illetve tájékoztató e-mailek az Alagút Portálról

1. A felhasználói fiók e-mailjei
Abból a célból, hogy az Alagút Portál tartalmat ingyenesen tudjuk kínálni a Felhasználók számára, az információkhoz hozzáférést webes és email felületen is biztosítunk. A rendszer az automatikus tájékoztatásai mellett a felhasználó email cím és belépési szándék megerősítése végett is email alapú kommunikációt folytat. Amikor a Felhasználók egy jelszó aktiválását kérik, egyúttal a belegyezésüket adják ezeknek az e-maileknek a küldéséhez. Az Alagút Portál email-en semmilyen körülmények között direktben a felhasználó által megadott személyes adatokat nem küld ki! A felhasználói fiók e-mailek küldésének leállítása csak a hozzáférés törlésével lehetséges.

2. Tájékoztató jellegű e-mailek
A fentieken kívül az Alagút Portál online hírlevelekben tájékoztatja a felhasználóit az újdonságokról és egyéb fontos információkról. A tájékoztató email-ok közül az általános tájékoztató leveleket a rendszer automatikusan hozzárendeli valamennyi felhasználóhoz, de ezek felett a Felhasználónak lehetősége van egyéb hírlevél csoportokra való feliratkozásokra is. Az ilyen feliratkozások törlése a Felhasználó részére bármikor lehetséges, külön adminisztráció nélkül.

3. Az általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználók hozzájárulnak ezeknek az e-maileknek a küldéséhez.

4. A Felhasználók az Alagút Portál webhelyen keresztül, a rendelkezésére álló beállítási lehetőségek függvényében bármikor megváltoztathatják a kommunikációs beállításaikat, az ilyen e-mailek számának korlátozása céljából, vagy teljes mértékben leiratkoznak róluk. Az Alagút Portál-tól kapott e-mailek tartalmazhatnak személyes, vagy személyre szabott információkat valamint olyan információkat, amelyek csak bizonyos hozzáféréssel rendelkezők számára hozzáférhetőek. Ebből az okból, az ilyen e-maileket soha ne továbbítsuk harmadik személynek.

 

§ 4 Adathasználat, adatvédelem

1. A Gyermekvasút nagyon komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A Gyermekvasút teljes személyzete szigorúan tartja magát a Magyarországon mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvényhez.

2. Amennyiben a felhasználó máshogy nem rendelkezik, illetve az általa kért szolgáltatások, hozzáférések biztosítása céljából, a felhasználók személyes adatait (a továbbiakban „adatok") gyűjtjük, használjuk és eltároljuk. A Gyermekvasút kizárólag jogi kötelezettségekkel kapcsolatban fog adatokat átadni és kizárólag jogosult felek számára.

3. A Gyermekvasút anonim látogatói, forgalmi statisztikát vezet, amely információt nyújt a rendszer további fejlesztéséhez. Ezeknek az adatoknak a kereskedelmi felhasználása: „az adatok eladása" a Gyermekvasútnál nem megengedett.

4. Az Alagút Portálon tárolt saját felhasználói adataihoz a felhasználó bármikor hozzáférhet.

5. Kérésre a témáról további információkat biztosítunk.

 

§ 5 Jogi nyilatkozat

1. A Gyermekvasút kizárólag az általa törvényellenes módon nagyfokú gondatlansággal okozott veszteségekért tehető felelőssé.

2. A Gyermekvasút mindenekelőtt nem felelős az olyan közvetett vagy közvetlen következményként elszenvedett károkért,

3. Az 1. szakasz 2. pontja értelmében a Gyermekvasút felelőssége az olyan típusú károkra korlátozódik, amelyek a szolgáltatási szerződés megkötésekor rendelkezésre álló információk ismeretében a Gyermekvasút előre láthatott volna.

4. A Gyermekvasút az Alagút Portál hibás működése esetén csak az adatok egységes kezelésben lévő visszaállítását tudja garantálni. A Felhasználó által végzett adatbevitelek, módosítások, törlések utáni esetleges visszaállítás eseti adattörléséből nem tudja garantálni a felhasználó által módosított adatok helyreállítását.

5. A Gyermekvasút nem tehető felelőssé hatályos törvények bármelyikének a felhasználók által történő megszegéséért, mint például az információról és a kommunikációs szolgáltatásokról szóló törvények vagy más hatályos törvények.

6. Az internetes átviteli útvonalak nem mentesek a jogosulatlan hozzáférés lehetőségétől. A Felhasználók tudomásul veszik ennek a lehetőségnek a kockázatát. A Gyermekvasút minden megtesz ezen kockázatok csökkentése végett, de nem vállalja a felelősséget az okozott kárért amennyiben harmadik személyek jogosulatlanul férnek hozzá a felhasználói adatokhoz.

7. A Gyermekvasút nem felelős az internetes gerinchálózatokhoz történő csatlakozásért.

 

§ 6 Szerzői Jogi Törvények; Licencszerződések; Védjegyjogok

Ennek a webhelynek a megjelenése valamint a tartalma – azaz a forráskódja és az abban tárolt szöveg, fényképek, grafikák, elrendezések, hangok és animációk, videók és adatbázisok, stb. – a szerzői jogi védelem alatt állnak és amennyiben harmadik feleknek a használatukhoz nincs joga, kizárólagosan a Gyermekvasút használhatja azokat. Az engedélyezésük csak írásban lehetséges, elektronikus úton nem.

 

§ 7 Egyebek

1. A Gyermekvasút fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek bármely időben történő megváltoztatására. Ezekről a változásokról a Gyermekvasút a felhasználókat késedelem nélkül értesíti. Feltételezzük, hogy ezeket a változásokat a felhasználók elfogadják, amennyiben nem, ellenvetéseiket az értesítés kézhez vétele után egy hónapon belül benyújthatják. Ezt a kitételt minden egyes, a változtatásokról a szakfelhasználóknak szóló értesítésen, jellemző módon feltüntetjük.

2. A Gyermekvasút fenntartja a jogot szolgáltatásai működtetésébe harmadik személyek bevonására; ennek következtében a harmadik személyek és a felhasználók között szerződéses kötelezettségek nem jönnek létre.

3. Jelen szerződés bizonyos intézkedései részben vagy egészben érvényüket veszthetik most vagy a jövőben, azonban a többi intézkedés érvényben marad. Az ilyen esetekben a felek megegyezhetnek abban, hogy jogi értelemben érvényes intézkedéseket határoznak meg, amelyek felváltják az érvényteleneket figyelembe véve mindkét fél gazdasági érdekeit. Ugyanez a megegyezés alkalmazható, amennyiben egy kiskapu kerül felfedezésre a szerződésben, amelyet a felek nem láttak előre.

Jelszó csere

A jelszó cseréjéhez ismerned kell felhasználói neved és az email címet amivel rögzítettünk az Alagút Portálon.

Amennyiben ezen két információval rendelkezel, akkor a következő lépésekkel tudod a jelszavadat megkapni:

1. Válaszd ki az Elfelejtetted a jelszavadat ? linket a Bejelentkezés résznél

2. Add meg az email címedet amivel felvettünk a rendszerbe (amit a Nevelőknek leadtál), erre a címre fogjuk az azonosításhoz szükséges adatokat elküldeni. A mező kitöltése után nyomdd meg az Indítás gombot.
Ha nem tudod az email címedet, akkor a következő szolgálatban jelezd a Nevelőknek és kérd a cseréjét!

3. Figyeld a postaládádat, mert a következő max 10 percben meg kell kapnod az alábbira hasonlító levelet a rendszertől.
Amennyiben nem érkezik meg a levél, ellenőrizd a rendszer nem tette-e a SPAM-ek közé!

4. Add meg a felhasználói nevedet és a kapott ellenőrző kódot az azonosítás végett, majd nyomdd meg az Indítás gombot.

5. A rendszer ellenőrzi a kapott adatokat és ha minden egyezik akkor felkínálja neked az új jelszó megadásának lehetőségét. Az új jelszót kétszer kell begépelned (természetesen egyező módon!). Ha ezzel megvagy akkor nyomd meg az Indítás gombot.

6. A jelszó módosítással elkészültél, most már nincs más dolgod, mint felhasználói neveddel és a jelszavaddal belépni a portálra.

Amennyiben a bejelentkezés során bármilyen gondod van, akkor kérünk a következő szolgálatban a Nevelőknél vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezd felénk.

 

 

 

Forgalmi rendszerek

E területen a Gyermekvasút üzemi működéséhez készített támogató rendszerek, almodulok érhetőek el. Ezek az idő előrehaladtával folyamatosan kerülnek üzembe állításra.

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben az itt elérhető rendszerekkel kapcsolatosan bárkinek észrevétele, javaslata van, esetleg hibát észlel, kérjük jelezze a Bauer Károlynál vagy a Kapcsolat menüponton keresztül.

MŰKÖDŐ RENDSZER:

  • eRES - Hibajelentések kezelése
  • Gyv Forgalom - Napi forgalmi működés támogatása: Szolgálatos személyzet, állomási rendezvények, szerelvényfordulók, vonatösszeállítás, helyfoglalások rögzítése.

Üdvözöljük az Alagút bejáratában!

Üdvözöljük a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Internetes Portálján az Alagúton!

Oldalunk célja, hogy a Gyermekvasúttal kapcsolatban állók részére részletes és pontos információkat tudjunk megosztani a tanulás megkezdésétől a szolgálatokon át, a különböző belső programokig.

A portálon megtalálható információk legtöbbje belépéshez kötött, a belépéshez szükséges adatokat, a szükséges regisztrációkat a Gyermekvasutasok és az érintett dolgozók a Gyermekvasúttól amint arra jogosulttá válnak, automatikusan megkapják.

Amennyiben a bejelentkezés során bárhol problémája akadt, netán egyéb kérdése van, a Kapcsolat menüpontban megírhatja nekünk.

 

Gyermekvasút Vezetősége